Kirsten Kötter

Interventio Pasilassa

Site-specific research Pasila

2015-05-27_60-2_24-9_helsinki-pasilan-kirjasto, watercolour, 24 x 32 cm (Kirsten Kötter)
_60-2_24-9_helsinki-pasilan-kirjasto, watercolour, 24 x 32 cm (Kirsten Kötter)

Painting and Reality. Site-specific painting in Pasila. Site-specific painting in the library

2002 I studied at the Kuvataideakatemia in Helsinki and lived in Pasila. I wondered about the architecture, about the two-level-city. And I often went to the library. 13 years later I come back to Pasila to paint the library, the people and the architecture.

Malen und Wirklichkeit. Site-specific painting in Pasila. Site-specific painting in der Bibliothek

Im Jahr 2002 studierte ich an der Akademie der Bildenden Künste in Helsinki und lebte in Pasila. Ich war fasziniert von der Architektur der Gegend, der zweistöckigen Stadt. Und ich ging oft in die Bibliothek. 13 Jahre später komme ich zurück nach Pasila, um die Bibliothek, die Menschen und die Architektur zu malen.

Maalaaminen ja todellisuus. Paikkaan sidottua maalaustaidetta Pasilassa. Paikkaan sidottua maalaustaidetta kirjastossa

Vuonna 2002 opiskelin uvataideakatemiassa Helsingissä ja asuin Pasilassa. Ihmettelin alueen arkkitehtuuria, kaksikerroksista kaupunkia. Ja usein kävin kirjastossa. 13 vuotta myöhemmin tulen takaisin Pasilaan maalatakseni kirjaston, ihmiset ja arkkitehtuurin.

Kirsten Kötter: Interventio Pasilassa, Intervention in the library of Pasila with site-specific paintings (oil on fabric, watercolours, acrylics), texts, videos, 26th - 27th of May 2015
Kirsten Kötter: Interventio Pasilassa, Intervention in the library of Pasila with site-specific paintings (oil on fabric, watercolours, acrylics), texts, videos,
Kirsten Kötter: Interventio Pasilassa, Intervention in the library of Pasila with site-specific paintings (oil on fabric, watercolours, acrylics), texts, videos, 26th - 27th of May 2015
Kirsten Kötter: Interventio Pasilassa, Site-specific painting near the library,

Exhibition

Documentation

Kirsten Kötter: Interventio Pasilassa. Site-specific Painting Pasila / Sidottua maalaustaidetta Pasilassa. Documentation with Text, 2015
  (PDF, English / suomea, 14 pages, 6.16 MB)
Download: Kirsten Kötter: Interventio Pasilassa. Site-specific Painting Pasila / Sidottua maalaustaidetta Pasilassa. Documentation with Text, (PDF, English / suomea, 14 pages, 6.16 MB)